development & support

Develop & Support

Vår ambisjon i så måte omfatter både kundenes opplevelser og tekniske løsninger. Med stadig omskiftende rammebetingelser, forholder vi oss til at det er kundene som velger når, hvor og hvordan de ønsker å handle ulike produkter og tjenester.

Til nå har en multikanal-strategi vært forbeholdt store virksomheter med finansiell ryggrad til å bære utviklingskostnadene forbundet med en slik satsning.


Ta kontakt

om du har et lite eller stort prosjekt med ønske om å bedre dine kunders opplevelse og derigjennom forbedre dine resultater!

Vår erfaring

gjør det mulig for oss å tilby løsninger hvor vi tilpasser og integrerer kostnadseffektive løsninger for virksomheter som ønsker å utvikle gode kundeopplevelser men ikke ønsker å bruke hele budsjettet på lisenskostnader og konsulenttimer.

I Uzit har vi utstrakt erfaring med salg, utvikling av kunderelasjoner og merkevareforvaltning for markedsledende virksomheter og vi vet hva som skal til for å oppnå resultater.

Uzit er deleid av Big Blue & Company og har et strategisk samarbeide med dem.


Servicekonsepter, lojalitetsprogrammer, kundeklubber, web-shop og merkevarebygging i 1 til 1 kanaler.

I et stadig mer konkurranseutsatt marked er det helt avgjørende at man evner å vinne nye kunder og beholde disse. Dermed er det viktig og kontinuerlig fokuserer på dine kunders opplevelser i hver eneste kundekontakt.

Utviklingen bidrar i tillegg til å endre vårt handlemønster ved at handelen gradvis flyttes fra tradisjonelle arenaer til nye handleplasser. Noen sisteledd vil i stadig større grad endre karakter i retning av show Room og event-arena.

Servicekonsepter

Gode kundeopplevelser

Uavhengig av kommunikasjons- eller distribusjonskanal, bistår vi dere gjerne i å utvikle gode kundeopplevelser basert på forståelse for kundenes forventninger til produktene/ tjenestene dere leverer.

I alle møter med dine kunder må målsetningen alltid være å verdiøke relasjonen man har. Det handler om å sørge for at kunden sitter igjen med et godt inntrykk uavhengig av om utfallet er et salg eller ikke. Proaktiv og relevant kundeservice oppleves positivt og vil bidrar til å redusere kundefrafall og bedre bedriftens resultat.

Kundene forventer den samme opplevelsen i alle kommunikasjons- og distribusjonskanaler

Kommunikasjonskanaler

Migrering mellom tradisjonell butikk og e-handel

For 20 år siden fantes det svært få rendyrkede on-line butikker – i dag finnes det mer enn 100 000 bare i USA. Omsetningen fra disse utgjør ennå bare i underkant av 10% av markedets totalverdi og selv om prosentsatsen vil dobles frem mot 2020, betyr dette at det i uoverskuelig fremtid vil være de tradisjonelle sisteleddene som driver utviklingen i markedet. Paradokset er at fokuset på omni-kanal strategier i handelen har «tvunget» fysiske butikker til å utvikle web- og mobil løsninger og bygge logistikk løsninger, samtidig som e-handlerne nå orienterer seg mot fysiske lokasjoner.

Disse sisteleddene vil typisk være mindre og i mange tilfeller fungere som showrooms. De vil samtidig fungere som en arena hvor forbrukeren kan bli bedre kjent med aktuelle merkevarer. Noen varer omsettes i butikken mens andre kan bestilles for hjem-levering. Vi ser for oss at e-handlerne gjerne vil teste hva som fungerer med midlertidige løsninger, pop-up stores og shop-in-shop løsninger. Vi kan, gjennom vårt strategiske samarbeide med BigBlue & Company som også er deleier i Uzit AS tilby disse aktørene råd og veiledning innen utforming av den fysiske lokasjonen og sisteleddsmarkedsføring.

Eksempel på prosess

Legg merke til at når som helst i prosessen kan kunden, om det kan bidra til en enda bedre kundeopplevelse sendes til et egnet sisteledd.

Prosess